Karnataka Voice

Latest Kannada News

rape in dharwad

ಧಾರವಾಡ: ಇದು ವಿದ್ಯಾನಗರಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸಹ್ಯಕರ ಘಟನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣವೊಂದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಮರುಕಪಡುವಂತ ಘಟನೆ...