Karnataka Voice

Latest Kannada News

ravikumar nagaralli

1 min read

ಧಾರವಾಡ: ‘ಅವಕ್ಕ್ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳ್ ಇಲ್ಲಾ.ಆ ಹೆಣ್ಣಗಳನ್ನ ಕಟಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆ ಮಾಡಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಗೆ...